Linh Tinh

 

Khi bạn đến với điều gì đó mà không vì bất kì lí do nào cả, thì bạn chẳng có lí do nào để rời bỏ nó. Bạn sẽ mở lòng, để hàm chứa những yêu thương, những biến thiên, những tổn thương để làm nên hai từ mãi mãi. Tình yêu, hay hạnh phúc cũng thế.

— Duna9276 —