Thư giãn

 • Phân loại ngực :)))

  Con gái gầy mà ngực nhỏ là sang
  Gầy mà ngực to là học ngu
  Con gái béo mà ngực to là chân thành
  Béo mà không có ngực thì không phải con người.

  –hjhj–