Ngày không tên

 

Một mình sẽ không cô đơn, nhớ nhung một người mới thật sự cô đơn.

Một.ngày.nhiều.buồn.phiền 🙂

Comments

comments

Leave a Reply