Phân loại ngực :)))

Con gái gầy mà ngực nhỏ là sang
Gầy mà ngực to là học ngu
Con gái béo mà ngực to là chân thành
Béo mà không có ngực thì không phải con người.

–hjhj–

Comments

comments

Leave a Reply