Giá trị của lời nói

Nếu biết trước một ngày bạn cảm thấy không thoải mái về những gì bạn làm thì đừng bao giờ nói với người khác là bạn làm vì họ. Một chữ “vì” là họ tưởng chừng bạn thật sự đã thấu hiểu và yêu thương họ bao nhiêu, họ từng vì thế mà cảm thấy hạnh phúc. Cho đến khi bạn đưa mọi thứ trở lại theo lẽ bình thường bởi suy nghĩ của bạn, trái tim họ tổn thương đến nhường nào. Xin đừng nói khi không trách nhiệm với nó.

—-So sad——

Comments

comments

Leave a Reply