• Tài liệu học tham khảo

    Dưới đây là tài liệu học tham khảo mình có lưu lại qua các năm. Mình share lên đây để bạn nào có nhu cầu tham khảo thì download về.
    tài liệu tham khảo
    Vừa học vừa chơi cho hiệu quả :)))

    Các tài liệu học liên quan đến các bộ môn cơ sở ngành và chuyên ngành như: pháp luật đại cương, tư tưởng hồ chí minh, an toàn mạng, lập trình web, cơ sở dữ liệu, xử lí ảnh, hệ điều hành, tương tác người và máy… Bao gồm bài giảng, đề thi, bài tập lớn nhỏ…, các tài liệu có thể không phù hợp với chương trình giảng dạy hiện tại của các bạn, nhưng như mình nói trên là để các bạn tham khảo 🙂