• Vu vơ

    Qua những ngày vui vẻ

    Tình yêu như trốn tìm

    In nỗi buồn trong mắt

    Cả khoảng trời lặng im