Vu vơ

Qua những ngày vui vẻ

Tình yêu như trốn tìm

In nỗi buồn trong mắt

Cả khoảng trời lặng im

Comments

comments

Leave a Reply