Bạn muốn gì?

Biết rõ bản thân muốn làm gì quan trọng hơn là việc bạn cố gắng làm một việc mà bản thân không thích.

——–duna9276———

Comments

comments

Leave a Reply