Duyên Xinh :)

Bạn muốn gì?

Biết rõ bản thân muốn làm gì quan trọng hơn là việc bạn cố gắng làm một việc mà bản thân không thích.

——–duna9276———

Comments

comments

Trả lời

Scroll To Top