Khi buồn bạn làm gì?

Có khi mình nhắm mắt

Nằm im lặng giữa nhà

Nghe ngoài kia ồn ã

Một chút rồi cũng qua…

Cũng có lúc la cà

Đi ra ngoài ăn uống

Hoặc mua sắm nếu muốn

Thế là đỡ buồn thôi…

Cũng có khi cứ ngồi

Chẳng cần có ai đó

Đem nỗi buồn xếp xó

Cho niềm vui quay về

Comments

comments

Leave a Reply