Phớt

 

Nếu như người nọ chỉ luôn cầm o che cho kẻ khác, thì hà cớ gì bạn phải chờ người đó dưới mưa

Comments

comments

Leave a Reply