Suy nghĩ về chó

Khi gặp chó sủa, 1 là đuổi đánh cho nó sợ, 2 là tránh xa nó ra. Chả ai chọn sủa lại. Và trong đời, người ta không cần nhớ có bao nhiêu con chó suả mình hoặc có con chó nào sủa mình cả.

Comments

comments

Leave a Reply