Thao thức

Đêm nay cậu ngủ có ngon không?

Mà phía tớ, chỉ thoáng thao thức

Sao rơi mấy lần tớ đều đếm được

Thành phố ngủ thế nào…

Tớ sẽ kể cậu nghe

Comments

comments

Leave a Reply